1.png

Aktualności

widokowa zamkniecie 969 KBInformujemy, że 2 sierpnia 2021 r rozpocznie się modernizacja ul. Widokowej w Zielonkach na odcinku ok. 300 m począwszy od skrzyżowania z ul. Babilon w kierunku ul. Rzyczyskiej.  W zakresie robót jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni asfaltowej. W związku z tym przejazd ul. Widokową nie będzie możliwy, a dla mieszkańców zamieszkałych na modernizowanym odcinku pojawią się utrudnienia w dojeździe do posesji. Szacuje się, że prace potrwają minimum 1,5 miesiąca.
W załączniku graficznym obok mapa z trasą objazdu.

Za utrudnienia przepraszamy.

1944PWW ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 rok o godz.17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (alarm-dźwięk modułowy w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

banner glowny 20210421 1Trwają zapisy do udziału w tegorocznej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym" w Bibicach. Biegacze zmierzą się na dwóch dystansach 1963 m i 5000 m. Wydawanie pakietów rozpocznie się o godz. 10.00. Wiecej szczegółów zawiera: program. Niezbędne będzie wypełnić i podpisać oświadczenia: oświadczenie uczestnika i oświadczenie Covid. Prosimy też zapoznać się z regulaminem.
Bezpośredni link do zapisów: zapisy.

Uprzejmie informuję, że na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA
termin zebrania: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 18:45.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: wtorek 3.08.2021 r. o godz. 19:00 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.
Miejsce zebrania: Sala konferencyjna urzędu gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka w dniu 3 sierpnia 2021 roku 

Sołtys Sołectwa Januszowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Januszowice w dniu 7 sierpnia 2021 roku o godz. 18:00 (sobota) w Altanie – plac zabaw ul. Młyńska Januszowice.
Proponowany porządek obrad:
    1. Otwarcie zebrania;
    2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał;
    3. Zatwierdzenie porządku obrad;
    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
    5. Wybór przedstawiciela do rady Seniorów;
    6. Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Januszowice w dniu 7 sierpnia 2021 roku 

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Korzkiew zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew w dniu 8 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godz. 17:00. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Korzkwi, ul. Podzamcze 11 (sala gimnastyczna).
Porządek spotkania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew w dniu 8 sierpnia 2021 roku 

images6 sierpnia (piątek) od godz. 8.30 do 11.00 w budynku CKPiR/CIS w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A odbędą się indywidualne konsultacje na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane funduszami na: założenie firmy (projekty dla młodych, projekty outplacementowe), rozwój działalności gospodarczej (m.in. bony na innowacje), szkolenia i doradztwo dla firm oraz tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.

GarlickaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Zielonki w ciągu ul. Garlickiej została przekazana do eksploatacji. W celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61).

z logo Nagrody Wojewdztwa maopolskiego 2021Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, w czasie pandemii COVID-19. Szczegóły w artykule.

Pękowice20 lipca podpisano umowę na budowę budynku przy terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach z firmą GORDON&GREAT CONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytową z siedzibą w Krakowie. Wartość inwestycji to 593 tys. zł. Przetarg obejmuje budowę budynku zaplecza sanitarno-socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, ogrzewania, wentylacyjną oraz fotowoltaiczną. Całkowita powierzchnia budynku to 94,23 m², a powierzchnia użytkowa 75,06 m².

Czytaj więcej: Powstanie budynek przy terenie rekreacyjno-sportowym w Pękowicach

las1

W Pękowicach, w malowniczym zakolu Prądnika, przy ul. Na Błonie, pomiędzy terenami sportowo-rekreacyjnymi a Kątami, w maju i lipcu mieszkańcy posadzili prawie czterysta drzewek lasu łęgowego - wiązów, dębów, grabów, buków, klonów, jaworów i lip. Lasek powstał jako realizacja projektu pn. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Posadzenie parkolasu łęgowego w Pękowicach, gmina Zielonki, na który lokalne Stowarzyszenie „Perła Pękowic” pozyskało grant w wysokości 10 000 zł ze środków XI edycji Funduszu Naturalnej Energii firmy GAZ-SYSTEM SA.

Czytaj więcej: W Pękowicach posadzono las łęgowy

autobusGmina Zielonki wraz z miastem Kraków i gminą Michałowice planuje uruchomienie agloekspressów, które mają kursować w godzinach szczytu porannego i popołudniowego (czyli od godz. 6.00 do 8.00 i od 14.00 do 18.00) co 15 minut, a po godzinach szczytu co 30 minut.  W soboty i święta kursy też odbywać się będą co 30 minut. Po terenie gminy Zielonki kursować będą dwie takie linie aglomeracyjne - jedna drogą krajową nr 7, druga drogą wojewódzką nr 794 Kraków-Skała. Datę uruchomienia linii Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wraz z gminami Zielonki i Michałowice wyznaczyli na 30 sierpnia – tuż przed nowym rokiem szkolnym.

Czytaj więcej: Agloekspressy i nie tylko, czyli zmiany w kursowaniu autobusów MPK w gminie Zielonki

metropoliaAnkietaW związku z postępem prac prowadzących do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety elektronicznej dotyczącej opinii mieszkańców w zakresie obecnego funkcjonowania systemu transportowego oraz proponowanej wizji i kierunków jego rozwoju. Ankieta zamieszczona na stronie internetowej Obywatelskiego Krakowa jest efektem współpracy Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska prowadzącej do przygotowania dokumentu wskazującego cele, priorytety i kierunki działań w obszarze zrównoważonej mobilności. Celem prowadzonych działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie Miasta Krakowa oraz Metropolii Krakowskiej i w efekcie poprawa jakości życia mieszkańców wynikająca z większej efektywności funkcjonowania systemu transportowego. Niezbędny element tego procesu stanowi poznanie odczuć i potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin w zakresie codziennego przemieszczania się oraz opinii w zakresie proponowanej wizji i kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności w przyszłości.
Ankieta dostępna jest pod linkiem, możliwość uzupełniania do 13 sierpnia 2021 r.

ZTP MPKW ślad za zawiadomieniem otrzymanym od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informujemy, że od dziś tj. 23 lipca 2021 r. od godz. 12:00 w związku z pracami prowadzonymi w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 2156K oraz nr 2293K w miejscowościach Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice przystanek „Batowice Dłubnia” w kierunku Raciborowic dla linii 250, 260 i 270 został przesunięty poza teren prowadzonych robót – o ok. 200 m w kierunku Krakowa.
Przystanek w tymczasowej lokalizacji będzie funkcjonował przez ok. 2 tygodnie. 

okladka wl 2 3 2021Już wkrótce trafi do Państwa skrzynek kolejny numer „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”. Do tego czasu można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. W tym wydaniu przeczytacie Państwo o wykonanych w gminie inwestycjach, jak również o najważniejszych wydatkach w 2020 r. - objaśniamy szczegóły sprawozdania finansowego gminy Zielonki za rok 2020. Nie zabraknie informacji o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieca i pomocy przy złożeniu wniosków przez ekodoradców, jak również o podjętych już działaniach antysmogowych. Piszemy też o egzaminach ósmoklasistów oraz zwiększającej się stale liczbie uczniów i rozbudowie szkół. Przeczytacie też Państwo o wydarzeniach, jakie miały miejsce w gminie Zielonki od ostatniego wydania „Wiadomości”. Piszemy też o ostatnich gwałtownych wydarzeniach pogodowych, przypominamy o tym, że termin składania wniosków do aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym został przesunięty na 22 września i zachęcamy do składania uwag. Zapraszamy do lektury.

PUK LOGO

Stacja zlewna w Batowicach uległa uszkodzeniu. W związku z powyższym PUK Zielonki sp. z o.o. ogranicza możliwość ilości zrzucanych ścieków przez wozy asenizacyjne do 26.07.2021. W dniach 27.07.2021 i 28.07.2021 punkt zlewny będzie nieczynny - czyszczenie obiektu.  
Za utrudnienia przepraszamy.
PUK Zielonki sp.z o.o.

burzaMaleW związku ze zmianami klimatycznymi coraz częściej spotykają nas anomalie pogodowe: nawalne deszcze, gradobicia, gwałtowne burze z wichurami, powodzie błyskawiczne. Trwających kilka godzin nawalnych ulew nie są w stanie przyjąć żadne rowy, ani rzeki – skutki tego obserwujemy zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Po nawałnicach czerwcowych (22 i 24) kolejne takie wydarzenia miały miejsce na naszym terenie 15 oraz 17 i 18 lipca i spowodowały lokalne podtopienia i wystąpienia z brzegów rzeki Prądnik i potoków: Garliczka, Bibiczanka.

Czytaj więcej: Kolejne nawałnice w gminie Zielonki 15, 17 i 18 lipca