3.png

Aktualności

przebudowa drogInformujemy, iż w kilku miejscowościach na terenie gminy Zielonki roozpoczęły się lub w najbliższym czasie rozpoczną roboty związane z przebudową dróg. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy szczegóły dotyczące tych inwestycji. W ich rejonie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.

Czytaj więcej: Przebudowa dróg w Zielonkach, Trojanowicach, Grębynicach i Węgrzcach

S. Figiel 2

 Trudno w to uwierzyć, ale Stanisław Figiel wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach aż 80 lat temu! Przez lata był aktywnym strażakiem, dziś jest honorowym strażakiem w jednostce. Pasją do pożarnictwa zaraził syna, który również od wielu lat działa w tej samej jednostce. Stanisław Figiel urodził się 19 kwietnia 1920 r. w Bibicach. W 1941 roku, w czasie wojny pan Stanisław został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach i jest nim aż do dziś. 19 kwietnia pan Stanisław świętował 101. urodziny. - Przyjechała delegacja strażaków z OSP Bibice, były kwiaty, pogawędki. Tato dostał także okolicznościową koszulkę, w której pozował do zdjęć - opowiada Władysław Figiel, syn pana Stanisława.

Czytaj więcej: Druh Stanisław Figiel ma 101 lat! Wstąpił do OSP w 1941 roku.

długopolskaZgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Długopolskiej w miejscowości Zielonki i ulicy Zielone Wzgórze w Krakowie informujemy Państwa, iż od dnia 26 kwietnia (poniedziałek) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z wykonaniem nakładki asfaltowej po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu 7.05.2021 r. Prace będą prowadzone w godzinach od 7.00 - 18.00. Schemat tymczasowej organizacji ruchu  - załącznik_1, załącznik_2, załącznik_3, załącznik_4.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 24.03.2021 roku do 30.04.2021 roku.


Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 kwiecień 2021 r. (środa) w godzinach 15.00-19.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, Zielonki)
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na działania przedsiębiorcze.  Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021 r.

Czytaj więcej: Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

JestemEKO Lapie deszcz

 

W 2020 r. w ramach pilotażowego programu „Jestem eko! Łapię deszcz” gmina użyczyła mieszkańcom 454 zbiorniki na deszczówkę. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, łączna wartość programu w ub. roku wyniosła 150 tys. zł. W 2021 roku program jest kontynuowany, właśnie startuje zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki. Na program zabezpieczono 100 tys. zł, do przekazania mieszkańcom będzie 306 zbiorników. W rozwinięciu wiadomości szczegóły programu, zasady przystąpienia oraz dokumenty do pobrania.

Czytaj więcej: Kontynuujemy program mikroretencji „Jestem eko! Łapię deszcz” - II edycja

Działaj Lokalnie spotkania informacyjne Rozpoczynamy IV edycję programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.  W ramach programu można się starać o dofinansowanie w kwocie maksymalnej do 6 000 zł dodatkowo obowiązkowy jest wkład własny 25% w tym minimum 5% wkładu finansowego.
Wspierane będą projekty, które inicjują współprace mieszkańców na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, aktywizują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym skutkom epidemii.

28 kwietnia o 17.00 odbędzie się online spotkanie informacyjne, zainteresowanych udziałem prosimy o wysłanie maila w tej sprawie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 

Czytaj więcej: Działaj Lokalnie z Koroną edycja 2021

roboty drogowezmniNa podstawie informacji otrzymanej od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informujemy, że 14 kwietnia 2021 r. (środa) ok. godz. 8:00 w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2156K przystanki „Węgrzce B1" w obu kierunkach zostaną przeniesione w kierunku ul. B4, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.  Roboty prowadzone będą na ul. B1 w Węgrzcach na odcinku od mostu nad Sudołem Dominikańskim do skrzyżowania z ul. Szmaragdową w Dziekanowicach. Podobnie jak na wcześniejszych odcinkach, przebudowa drogi odbywać się będzie przy ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną oraz kierowanym ręcznie. W związku z tym mogą występować utrudnienia w przejeździe dla linii autobusowych 297 i 250.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiAktualizowane Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), za których przygotowanie odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przewidują na terenie gminy Zielonki powstanie trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na ciekach: Prądnik, Garliczka i Sudół Dominikański. Najbardziej kontrowersyjny jest zbiornik na rzece Prądnik, usytuowany na terenie miejscowości: Pękowice, Trojanowice, Zielonki (gm. Zielonki) i Giebułtów (gm. Wielka Wieś), w km 13+340 rzeki oznaczony W_GZW_955.

Gmina Zielonki zleciła przygotowanie niezależnej eksperckiej analizy alternatywnych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie pod nazwą „Wariantowa analiza …”, który został udostępniony. Proponowane przez gminę Zielonki rozwiązania przedstawiają na rzece Prądnik połączone dwa kaskadowe suche zbiorniki, których granice ograniczają się wyłącznie do terenów rolnych wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do zbiornika z aPRZP kolidującego z 95 budynkami i infrastrukturą. Gminny dokument zawiera trzy wariantowe rozwiązania, konieczne ze względu na spełnienie wymogów formalnych, rekomendowany do realizacji jest wariant 2.

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe – alternatywna propozycja gminy Zielonki

stopklatka inwest 03.21aPrezentujemy postępy na trwających w gminie Zielonki budowach: hali namiotowej dla TS Węgrzce, budynku wraz zagospodarowaniem terenu dla Os. Łokietka oraz remizy OSP Bosutów. Trwają prace przy budowie kanalizacji. Na terenie gminy są też realizowane duże inwestycje drogowe, których inwestorem jest Powiat Krakowski i GDDKiA. Więcej dowiecie się z reportażu, zapraszamy do obejrzenia.

pucheroki w kadrzeCo roku w gminie Zielonki odbywa się Gminny Przegląd Pucheroków w Bibicach. Sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa uniemożliwiła Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przeprowadzanie przeglądu w tradycyjnej formule. W zamian za to zaproponowaliśmy organizację konkursu filmowego pt. „Pucheroki w kadrze”, do którego mieszkańcy gminy Zielonki i sympatyzujący z obchodzonym w gminie Zielonki wielkanocnym zwyczajem pucheroków nadesłali filmiki w formie elektronicznej.
Wyniki konkursu "Pucheroki w kadrze" są dostępne w protokole. Nagrodzone filmy można oglądać na profilu facebookowym Centrum Kultury w Zielonkach.
Gratulujemy wszystkim wspaniałych pomysłów  i zaangażowania.

LOGO Profil zaufanyW związku ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem do odwołania wyłączono bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki. Obecnie sprawy w Urzędzie można załatwić:  telefonicznie, poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap: /UG_Zielonki/skrytka oraz pozostawiając pisma w skrzynce podawczej zainstalowanej przed wejściem do Urzędu. Potwierdzenie Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym w obecnej sytuacji jest niemożliwe, ponieważ wiąże się ono z osobistą wizytą w Urzędzie. W związku z powyższym zachęcamy osoby, które muszą w najbliższym czasie założyć Profil Zaufany do korzystania z bankowości elektronicznej i samodzielnego wyrobienia sobie Profilu Zaufanego. Poniżej przedstawiamy instrukcję zakładania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (konta w banku).

Czytaj więcej: Jak samodzielnie założyć Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej - instrukcja

dron3W marcu 2021 r. kontynuowano w gminie Zielonki kontrole spalania w piecach, przeprowadzono je w Bosutowie, Boleniu, Batowicach i Dziekanowicach. Podobnie jak w styczniu i lutym, gdy skontrolowano domy w:  Zielonkach, Bibicach, Węgrzcach, Trojanowicach, Przybysławicach, Grębynicach, Garlicy Murowanej, Garlicy Duchownej, Garliczce i Owczarach; również i w marcu kontrolowano spalanie w piecach z użyciem dronów. Kontrole  prowadzone były po godzinie 16 do ok. godz. 20:30.

Czytaj więcej: Kontrole pieców w gminie Zielonki - marzec 2021 r.

1042x1042pxPrzypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).
Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1

Wyjątkowy i barwny jest zwyczaj chodzenia po pucherach, kultywowany w gminie Zielonki. Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na organizację Gminnego Przeglądu Pucheroków w tę Niedzielę Palmową, ale na Rynku w Bibicach można było zobaczyć wystawę fotografii dokumentujących zwyczaj. Pucheroki swe oracje głosiły w domach, a nagrania z ich występów będziemy mogli obejrzeć, dzięki filmowemu konkursowi „Pucheroki w kadrze”, którego wyniki ogłosimy wkrótce. A dziś poznamy wyniki pucherokowego konkursu plastycznego – zgłoszone prace: obrazki, figurki i breloki - są piękne, przed jury trudne zadanie.

Czytaj więcej: Zwyczaj Pucheroków w gminie Zielonki