Już wkrótce w Gminie Zielonki rusza System Powiadamiania Klienta drogą elektroniczną ( e-mail, sms ) o:
1/ terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat,
2/ zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat.

Aby otrzymywać tego typu powiadomienia należy, czytelnie, drukowanymi literami wypełnić oświadczenie zamieszczone w pliku do pobrania. 
Informujemy, że formularz oświadczenia został dołączony do każdej podatkowej decyzji wymiarowej na 2018 r.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z  art 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu jest Gmina Zielonki. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania.

Zachęcamy Państwa do skorzystania  z tej usługi.