plakat PiT 2019Jeżeli  gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT i złożenia go w Drugim Urzędzie Skarbowym w Krakowie! Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w ok. 38 proc. do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani lub wskażemy jako miejsce zamieszkania. Przekłada się to na  środki, które można przeznaczyć na modernizację i rozbudowę bazy oświatowej, budowę i remonty dróg oraz chodników, sieci kanalizacyjnej, poprawę bezpieczeństwa, jak również powstanie nowych miejsc do rekreacji - placów zabaw i boisk. Zeznanie podatkowe PIT za rok 2018 należy złożyć nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.; a właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.