PUK LOGOPUK jakosc wody SANEPID Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków podajemy do wiadomości publicznej informację o jakości wody z wodociągów zaopatrujących w wodę pitną gminę Zielonki.