4.png

Zielonki Długopolska

 

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 10 września 2020 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu ulicy Długopolskiej. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.30 do 17.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.