3.png

roboty drogowezmni

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) na ul. Krakowskiej w Bosutowie w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu MD-12 w pasie drogowym drogi gminnej K601501 w m. Bosutów w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

 

 

 

Na czas prowadzonych prac ruch kołowy zostanie przeniesiony na tymczasową jezdnię, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Przeniesienie ruchu na tymczasową jezdnię planowane jest 26 lutego około godz. 12:00, natomiast od  godz. 9:00 prowadzone będą prace związane z włączeniem jezdni tymczasowej do ul. Krakowskiej, w związku z czym mogą występować chwilowe utrudnienia w przejeździe dla linii 297 z powodu zawężenia jezdni.

Prowadzenie prac przy funkcjonowaniu tymczasowej jezdni na ul. Krakowskiej w Bosutowie przewidywane jest na okres ok. 15 miesięcy. Prace prowadzi konsorcjum firm: GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, Gülermak Sp. z o.o., Mosty Łódź S.A. spółka cywilna.

Projekt organizacji ruchu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki