panorama2.png

masowy punkt szczepien 2021Gmina Zielonki zgłosiła Wojewodzie Małopolskiemu akces lokalizacji Punktu Szczepień Powszechnych  przeciw COVID-19 na swoim terenie, w Węgrzcach, w porozumieniu z Centrum Medycznym MEDIKAMA sp. z o.o. 30 kwietnia otrzymaliśmy od Wojewody Małopolskiego decyzję akceptacji dla uruchomienia tego punktu. Wydajność Punktu Szczepień Powszechnych ma wynieść minimum 200 dawek dziennie.
Punkty Szczepień Powszechnych organizowane są przez samorządy we współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w porozumieniu z NFZ. W gminie Zielonki Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowano w Centrum Medycznym MEDIKAMA  sp. z o.o. 100 m od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 12A (wjazd z E7 przez ul. Galicyjską, Bibice).
Szczegóły dotyczące terminu uruchomienia punktu zostaną podane w najbliższych dniach. - Gdy tylko dopełnione zostaną wszystkie formalności  i otrzymamy szczepionki, jesteśmy gotowi do uruchomienia punktu  – informuje Jerzy Kękuś z CM MEDIKAMA. Wolne terminy na szczepienia powinny być widoczne we wszystkich kanałach rejestracji, zapisywane będą na nie osoby z aktywnymi e-skierowaniami  przez centralną e-rejestrację.
Aktualnie na terenie  gminy Zielonki są Punkty Szczepień Populacyjnych we wszystkich pięciu gabinetach lekarzy rodzinnych: w Zielonkach (2), Batowicach, Brzozówce i Węgrzcach.
Na terenie powiatu krakowskiego wcześniej została już zaakceptowana lokalizacja dwóch Punktów Szczepień Powszechnych: w hali sportowej w Krzeszowicach oraz w sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie.