Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Godziny przyjmowania stron :

poniedziałek: 9.30 - 16.30

wtorek: 8.00- 15.00
środa: 8.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 8.00 - 15.00

WIECEJ ->

 

Napisz do Urzędu Gminy Zielonki!!!
Zaznaczamy jednak, że pisma wpływające w ten sposób nie będą wszczynały postępowania administracyjnego, a także nie będą podlegały procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Równocześnie mają Państwo możliwość formalnego składania w formie elektronicznej skarg, wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.00 Nr 98 poz. 1071 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Zielonki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: kliknij tutaj.