1.png

Zagrożenie powodziowe

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
 Ważność: od godz. 10:00 dnia 04.02.2020 do godz. 23:00 dnia 04.02.2020
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:2

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 03:00 dnia 14.05.2019 do godz. 09:00 dnia 15.05.2019
Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:9

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 29.04.2019 do godz. 20:00 dnia 30.04.2019

Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w ciągu dnia i nocy na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Białce w Trybszu stan wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:4

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
 Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.07.2018 do godz. 18:00 dnia 18.07.2018
Obszar: zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (także o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, szczególnie w zlewni Skawy, Raby i Dunajca, może zostać przekroczony stan alarmowy.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018
Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie).

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:4