Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Pólnocna Obwodnica Krakowa

DSC0113521 grudnia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północna Obwodnica Krakowa do UE. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert. Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m, każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. POK będzie biegła w większości po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice i Batowice. Więcej informacji na stronie GDDKiA w Krakowie. 

Przetarg na zadanie "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)" został ogłoszony 23 grudnia 2017 r. Szczegóły na stronie GDDKiA.

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy decyzję dotyczącą zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:
Informacja TUTAJ:

Dzięki podpisanemu we wtorek 30 maja  2017 r. aneksowi do Kontraktu Terytorialnego ważne dla Małopolski projekty otrzymały gwarancję realizacji - wśród nich Północna Obwodnica Krakowa, przesunięta z listy rezerwowej na podstawową. Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem, która określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju kraju oraz województwa, co do których obie strony deklarują współpracę w ramach programów operacyjnych. Więcej informacji na stronie województwa małopolskiego:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/nowe-inwestycje-w-kontrakcie-terytorialnym-wojewodztwa-malopolskiego

 

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:

Informacja w załączeniu – pobierz plik (*.pdf)

DSC0431710 maja 2017 r. w Zielonkach odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji programowej drogi ekspresowej S 52 Północna Obwodnica Krakowa. Na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantami przyszło ok. 150 osób; wcześniej kilkadziesiąt przybyło, by indywidualnie przyjrzeć się przebiegowi planowanej trasy. Z dokumentami projektowymi można było się zapoznawać się już od końca kwietnia – były bowiem udostępnione na stronach internetowych GDDKiA, Gminy Zielonki i Wielka Wieś. Planowana Północna Obwodnica Krakowa będzie mieć 14,46 km, z czego najdłuższy - 6,7 km - odcinek biegnie po terenie gminy Zielonki (miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice), reszta po terenie Krakowa i niewielki fragment przez teren gminy Wielka Wieś  (niespełna 700 metrów; a istniejący fragment obwodnicy o długości 2,3 km zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej). Na trasie POK powstaną trzy węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice. 

Czytaj więcej: Północna Obwodnica coraz bliżej – relacja z prezentacji koncepcji w Zielonkach 10.05.2017