Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 204/2017 Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął II nabór otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych". Poniżej przedmiotowe zarządzenie.
Zarządzenie nr 204/2017 – WEJDŻ 

 

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia I naboru ofert do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych", Wójt Gminy Zielonki zamierza zawrzeć umowy z 4 oferentami na łączną kwotę wynoszącą do 28 581,57 zł.

Czytaj więcej: “II nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn....

Informujemy, że Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn "dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze żródeł pozagminnych" - WEJDŹ 

Informujemy, że Wójt Gminy Zielonki  Zarządzeniem nr 111/2017 z dnia 9 maja 2017 roku rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego". - pobierz plik (*.pdf)

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, zadań prezentujących, promujących i upamiętniających życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego, w szczególności mających charakter wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz utrwalających postać artysty wraz z jego dorobkiem.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”