Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. "Z Miłości do ... Muzyki".  Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej "Z Miłości do ... Muzyki" -pobierz plik (*.pdf) 

Sekretarz Gminy Zielonki
(-) Beata Potoniec

Szanowni Państwo Członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki i działających na jej obszarze

Gmina Zielonki dąży do nawiązywania i pogłębiania współpracy z organizacjami pozarządowymi zarejestrowanymi i działającymi na jej terenie. Jednym z elementów, warunkujących owocną współpracę z sektorem pozarządowym jest znajomość tożsamości organizacji, znajomość krótko i długoookresowych planów oraz celów ich działania, znajomość ich potrzeb oraz posiadanie aktualnych danych kontaktowych, ułatwiających wzajemne przekazywanie informacji. Jednocześnie zamierzamy ze swojej strony stale usprawniać i uatrakcyjniać swoją ofertę, jako samorządowego partnera organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej: Ankieta dla organizacji pozarządowych dotycząca współpracy z Gminą Zielonki

Informujemy, że w dniu 10 października  2017 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia Korzkiew wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn." Przygotowanie i przeprowadzenie VII Balu Niepodległości na zamku w Korzkwi" Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19 a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia Korzkiew "Przygotowanie i przeprowadzenie VII Balu Niepodległości na zamku w Korzkwi" - pobierz plik (*.pdf) 

Konsultacje odbędą się w dniach od 28 września do 5 października 2017 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które będzie można zgłaszać do dnia 5 października 2017 roku. Uwagi do Programu można wysłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Projekt Programu Współpracy - pobierz plik (*pdf)

Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik (doc) 

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 28 września 2017 r. do 5 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Czytaj więcej: Informacja na temat konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami...