Telefon alarmowy 998
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy - telefony w remizach / czynne w czasie pobytu strażaków/


Prezes Gminnego Zarządu OSP: p.o. wiceprezes Jacek Pachel
Adres: 32-087 Bibice
ul. Kościuszki 26


1. OSP Bosutów ul. Krakowska 20  
Prezes                         Tomasz Sokół ul. Spacerowa 3 662 246 280
Wiceprezes                  Piotr Sokół ul. T. Kościuszki 154 508 397 884
Wiceprezes-naczelnik  Paweł Sokół ul.Tadeusza Kościuszki 154  509 913 254
Z-ca                              Adrian Krawczyk ul. Leśna 10 664 126 389
Skarbnik                        Mateusz Gajoch ul. Leśna 3 696 217 917
Sekretarz                      Andrzej Zabiegaj ul. Akacjowa 4 698 654 362
Członek                        Wiesław Krawczyk ul. Leśna 10 604 231 459
OSP 285-94-22         
Adrian Krawczyk Konserwator 664 126 389

2. 8. OSP Bibice   ul. T. Kościuszki 5  
Prezes                    Andrzej Domagalski ul. Ogrodowa 19  602 83 44 87
Wiceprezes-Nacz.  Marek Małek ul. Spacerowa 11            602 669 049
Z-ca  Naczelnika    Dominika Rzewuska ul. Lipowa 25      512 11 94 01
Skarbnik                 Hrabia Grzegorz ul. Galicyjska 14       503 18 68 79
Sekretarz                Grzegorz Ochoński ul. Sosnowa 4       606 44 10 11 
OSP 285-94-42
Andrzej Domagalski 602 83 44 87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. OSP Grębynice  (11) ul. Orlich Gniazd 24  
Prezes           Michał Kozioł ul. Świętego Floriana 6    507 594 702
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nacz.            Mirosław Kwasek ul. Świętego Floriana 10 501 455 091
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z-ca              Michał Wardęga ul. Studencka 41, 510 268 228
 Sekretarz      Magdalena Zelek ul. Spacerowa 1 795 852 743
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Skarbnik       Tomasz Knapik ul. Widokowa1 608 680 800
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OSP 419-45-03 Marcin Gajewski 419-43-20 lub 516 072 510 - Konserwator
Dariusz Zelek      419 42 20  lub 509 893 504 - Konserwator

4. OSP Garlica Murowana, ul. Garlicka 85 
 Prezes                           Tadeusz Trela nr 46 12 285-06-31
 Wiceprezes-Naczelnik  Paweł Opala nr 35  12 285-05-15   664 929 667
 Z-ca Naczelnika            Jan Trela  nr 60 285-05-14
 Sekretarz                       Robert Stańczyk nr 9   12 285 06 49
 Skarbnik                        Marcin Trela nr 60  12 285-05-14
OSP 285-09-80 Remiza 
Jan Trela  nr 60 tel 285-05-14  668 030 844 Konserwator

5. OSP Owczary ul. Długa 27
Prezes                      Krystian Augustyn ul. Topolowa 111  501 787 206
Wice prezes -Nacz  Kamil Wieczorek  ul. Długa 60            506 163 033
Wiceprezes              Marcin Sosnowski ul. Dolina 60          510 219 917   
Z-ca  nacz                Jacek Piekara ul. Dolina 22                 509 235 667
Sekretarz                  Dominik Tomczyk ul. Topolowa 61    518 812 645                        
Skarbnik                   Adrian Kociarz ul. Dolina 63               500 116 410
Gospodarz                Artur Grzesikowski ul. Długa 61         515 233 765  
OSP 419-49-09 Remiza, Konserwator Marek Piekara 157   785 237 419

6. OSP Trojanowice  ul. Krakowska 120    
 
Prezes                           Rafał Pietrzyk ul. Prywatna 3            602 189 490                                                      
 Wiceprezes-naczelnik  Mariusz Bryła ul. Krakowska 75       510 504 247
 Z-ca naczelnika            Paweł Kucharski ul. Krakowska 37   511 094 504
 Sekretarz                      Zbigniew Sowicki ul. Ogrodowa 1    507 985 607
 Skarbnik                      Damian Siudek ul. Krakowska 37      500 619 332
 OSP 285-00-35 Remiza, Konserwator Rafał Pietrzyk 602 189490

7. OSP Węgrzce  ul.A3 Nr1
Prezes          -  Marcin Franaszek ul. A4 nr 3 32-086 Węgrzce 503 739 037
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprezes-Nacz. Dariusz Wróbel Węgrzce os. Wojskowe 13/4  604 555 309
Wiceprezes  -  Marek Rajtar os. Wojskowe ul. A1 nr 6 519 186 280
Z-ca  Nacz    -  Jarosław Nowak ul. Warszawska 28 Węgrzce
Sekretarz      -  Jan Wirecki os. Wojskowe ½  502 410 267
Skarbnik       -  Mariusz Pyka ul. A 10 nr 32 Węgrzce
Gospodarz    -  Wojciech Płonka ul. C16 nr 5  501 746 254
                       Antoni Palmowski  członek honorowy ul. A 1 nr 14
OSP 285-83-80 Remiza
Aleksander  Michał Cichy 660 401 255
Konserwator Marcin Franaszek 503 739 037

8. OSP Wola Zachariaszowska  115  ul. Świętego Floriana 19
  Prezes                                Adam Krokosz ul. Akacjowa 15         603 387 633
  Wiceprezes-naczelnik       Andrzej Pierzchała ul. Spacerowa 17  606 691 721
  Z-ca naczelnika                 Tomasz Gołda ul. Akacjowa 8            668 464 321
  Sekretarz                            Mariusz Habera G. Duchowna 46      880 037 961
  Skarbnik                             Maciej Rybiński ul. Akacjowa 21      669 291 077
  Gospodarz                          Krzysztof Kołodziej  Górna Wieś ul. Zachodnia 56     501 827 788
  Członek                               Piotr Calik ul. Królewska 14              698 622 824
OSP Remiza 419-47-77

Konserwatorzy
Maciej Rybiński 669-291-077

Henryk Ziębiec 12/ 419-42-49; 510-073-130

9. OSP Zielonki   ul. Galicyjska 17a
 
Prezes                          Andrzej Zając ul. Na Piaski 7                        669 570 440
 Wiceprezes-naczelnik  Jan Palimąka ul. Bankowa 16                       606 997 334
 Z-ca  naczelnika           Jan Nowakowski ul.Krak Przed 96                 503 869 810
 Sekretarz                      Katarzyna Undas ul. Długopolska 52             782 906 245
 Skarbnik                       Bogdan Kuśmierczyk ul. W. Baranówny 3A  691 278 266
OSP 285-09-76             Palimąka Krzysztof Konserwator                   515 356 852
Tomasz Zając ul. Na Piaski 7 Konserwator 507 044 637
Józef Majka 510 924 451


W razie pożaru należy włączyć syrenę alarmową w remizie lub dzwonić na numer alarmowy 998.
Jednostki OSP uczestniczą w gaszeniu pożarów, usuwaniu zagrożeń i likwidacji skutków żywiołów ( powodzie, wichury itp. ).

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej i Węgrzcach należą do Zintegrowanego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tzn. że są wywoływane przez nr tel. 998