Baner kierunek pracaJeśli skończyłeś 30. rok życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

Czytaj więcej: Płatne staże z możliwością zatrudnienia w ramach projektu „Kierunek PRACA!” - nabór trwa do 25...

PEFRONSkorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu?

Czytaj więcej: Jak zdobyć pieniądze na windę?

Urząd Gminy Zielonki w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znak: WR-II.7160.60.2019 z dnia 08.10.2019 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 08.10.2019 r.) informuje zainteresowanych rolników o możliwości uzyskania dotacji dla producentów rolnych, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w przypadku gdy były oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego i objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Szczegóły w piśmie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowieplik do pobrania
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji – plik do pobrania

System Obslugi WsparciaPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.  System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Czytaj więcej: System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON