1.png

Informacje dla przedsiębiorców

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. BEZZWROTNA DOTACJA NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI 25 300 ZŁ ( 52 000 zł dla spółki cywilnej ) Uczestnikom projektu oferujemy roczne bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Czytaj więcej: MARR S.A. - ostatni nabór przedłużony do 22 września 2017 r

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, o upływie 30 września 2017 r. (sobota) terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej: 30 września 2017 - termin wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż...