Wymiana pieców węglowych

wymiana piecow„Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020 to projekt, w którym ma zostać wymienionych na terenie gminy 429 pieców węglowych na gazowe. Do 19 października 2017 r. wymienionych zostało 19 pieców (mieszkańcy złożyli wnioski o rozliczenie), a kolejnych 54 pieców jest w trakcie wymiany. Do 19 października łącznie podpisano 73 umowy na wymianę pieca w ramach ZIT w 2017 r. Z dnia na dzień dane te ulegają zmianie, nabór jest stały. Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki. Do uzyskania dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT niezbędna jest ocena energetyczna budynku; w 2017 r. wykonano blisko 300 ocen energetycznych budynków prywatnych, sfinansowanych przez gminę Zielonki i województwo małopolskie.

Aktualne informacje: eko.zielonki.pl